zondag 10 januari 2010

VRT omroepster Andrea Croonenberghs glijdt nieuwe speeltuin in

Andrea CroonenberghsSexy VRT omroepster Andrea Croonenberghs gleed gisteren de nieuwe speeltuin in van vzw Het Huis op het Antwerpse Kiel. Dankzij haar deelname aan Steracteur/Sterartiest kon ze een cheque ter waarde van 11.706euro overhandigen aan voorzitster Rita Hey.


Andrea Croonenberghs
Het Huis kwam niet alleen dankzij Steracteur/Sterartiest in de belangstelling. Onlangs nog speelde de vzw een rol bij de repatriëring van een ontvoerd kind. De moeder had haar kleuter meegenomen naar Frankrijk. Het contact dat het meisje daarvoor en daarna met haar ouders had, vond plaats in de neutrale bezoekersruimte van Het Huis aan de Wittestraat.


Andrea Croonenberghs,,De bezoekruimte van Het Huis verschaft de ruimte en/of de gelegenheid om het bezoek van of aan een ouder in problematische situaties weer mogelijk te maken onder neutraal toezicht,, stelt directrice Rita Hey het initiatief voor. Wij danken Andrea Croonenberghs hiervoor.


Andrea Croonenberghs,,Maar Het Huis is meer dan een bezoekplaats. Een kind is loyaal, ook in een echtscheiding, ten opzichte van een psychiatrisch gestoorde ouder of ten opzichte van een ouder die geweld hanteert. Een kind wil troosten, kan troosten en troost. Er is niets verkeerd met de vaststelling dat kinderen ook voor hun ouders zorgen in plaats van alleen andersom, zelfs in een echtscheiding.,


Andrea Croonenberghs,,Het moet de kinderen alleen duidelijk worden gemaakt dat zij geen taak of opdracht hebben. Vooral omdat kinderen in een crisissituatie het (vaak onvermijdelijke) falen als een persoonlijk falen ervaren. Goed ondersteunde ouders kunnen hierbij de juiste boodschap overbrengen naar hun kind. Het Huis kan ouders hierbij steunen, niet met hoogdravende theorieën, maar gewoon door de begeleiding en de infrastructuur te bieden waarin aandacht en aanwezigheid mogelijk zijn.,


Andrea Croonenberghs,,Met het geld van meter Andrea Croonenberghs, een cheque van 5.000euro van KBC en 10.000euro van Kiwanis konden we, mits een fikse korting, een droom in vervulling zien gaan. Firma Eibe zorgde voor een ware speeltuin met leuke speeltuigen.,


Andrea Croonenberghs